Översättare.
Kontakt: christian.thurban[at]telia.com eller 0738-30 00 48.