Illustratör och grafisk formgivare.
Kontakt: maria[at]borgelov.com eller 0702-28 22 56.
www.borgelov.com